Protikorupcnilinka.cz Osobni-bankroty.cz - oddlužení
Policie ČR
 
Nevíš kolik máš dluhů? -> Zjistit ZDARMA <-

Policie ČR - kontakty

O policii ČR

Policie ČR je ozbrojený sbor České republiky. Vznikla 15. července 1991 přeměnou Veřejné bezpečnosti Sboru národní bezpečnosti. Policie ČR plní úkoly ve věcech bezpečnosti a vnitřního pořádku.

Vedle Policie ČR existují i městské či obecní policie řízené jednotlivými městy. Na těchto stránkách naleznete kontakty na tato oddělení policie.

Činnost obecní policie je omezena na příslušnou obec. Policie ČR je podřízena Ministerstvu vnitra. Policii tvoří Policejní prezidium, útvary s působností na celém území republiky a útvary s územně vymezenou působností.

Policii řídí Policejní prezidium. V čele stojí policejní prezident. Prezidenta policie ČR jmenuje a odvolává ministr vnitra se souhlasem vlády.

Policie ČR plní následující úkoly:

  • chrání bezpečnost osob a majetku
  • spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku
  • vede boj proti terorismu
  • odhaluje trestné činy a realizuje opatření při předcházení trestné činnosti
  • zajišťuje ochranu ústavních činitelů
  • dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu
  • zajišťuje ochranu jaderných zařízení
  • a další...

Oprávnění policistů

Policista má za podmínek stanovených zákonem o Policii ČR řadu oprávnění. Je např. oprávněn vyžadovat vysvětlení od osob, také může požadovat prokázání totožnosti. Policista může zajistit osobu v policejní cele až na 24 hodin a agresivní osobu připoutat ke vhodnému předmětu. Policista může odebrat zbraň, provést prohlídku vozidla, zakázat vstup na určené místo. Policista má oprávnění v živnostenské provozovně vstoupit do všech prostor určených pro zákazníky. V některých případech policista může otevřít byt či jiný uzavřený prostor. Zákon o Policii ČR také umožňuje používat krycí doklady, konspirativní prostředky, zabezpečovací techniku, zvláštní finanční prostředky, využití informátora apod.